დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

250 sqm

ტევადობა

200